1. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 2. Buster Keaton

  Keaton, Joseph Francis (Buster), född 4 oktober 1895, död 1 februari 1966, amerikansk filmskapare och komiker.

 3. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 4. andliga övningar

  andliga övningar, i speciell betydelse: en metodisk, genomarbetad typ av meditation, syftande till förnyad överlåtelse åt Gud.
 5. Rådet för arbetslivsforskning

  Rådet för arbetslivsforskning, RALF, f.d. myndighet för stöd till forskning och utveckling inom arbetslivsområdet.
 6. basalcell

  basalcell, cell i understa lagret i skiktad vävnad, såsom epitel, varifrån vävnaden förnyas.
 7. ungdomslitteratur

  ungdomslitteratur, litteratur som från mitten av 1800-talet började utges för unga i tonåren.
 8. sparbank

  sparbank, bank utan enskilt vinstintresse med syfte att främja sparsamhet, en uppgift som i Sverige uppfylls genom bl.a. fullständig bankverksamhet, ekonomisk rådgivning, publiceringsverksamhet och opinionsbildning i sparfrågor.
 9. bida

  bida, bid˙a, förnyelse av religiös praxis inom islam utan förankring i profetisk tradition ( sunna).
 10. novation

  novation, nybildning, nyhet, t.ex. ett nytt språkdrag eller kulturelement.