1. återbeskogning

  återbeskogning, förnyelse av skog efter t.ex. avverkning eller brand.
 2. Robert Maillart

  Maillart, Robert, 1872–1940, schweizisk ingenjör, banbrytare inom brobyggnadskonsten.
 3. nyklassicism

  nyklassicism, neoklassicism, nyantik, stilströmning inom den fortlöpande klassiska traditionen i Europa med starkt förnyad inspiration från den klassiska antiken.
 4. omsättningshastighet

  omsättningshastighet, inom ekonomin anger hur många gånger som ett företags lager eller kapital genomsnittligt förnyas, vanligen under ett år.
 5. pingponginfektion

  pingponginfektion, infektion som återkommer efter behandling.
 6. reluxation

  reluxation, förnyad urledvridning (luxation).
 7. kassationsdomstol

  kassationsdomstol, domstol som vid överprövning av ett avgörande i lägre instans endast kan godkänna eller underkänna, ”kassera”, avgörandet och vid underkännande återförvisa det till förnyad prövning i den lägre instansen.
 8. renovering

  renovering, återställande av en byggnad, tavla etc. i ett tekniskt skick som motsvarar nyskick, se restaurering.
 9. Bohusläningen

  Bohusläningen, liberal morgontidning, grundad 1878 i Uddevalla av Ture Malmgren (1851–1922).

 10. Nicolas Bourbaki

  Bourbaki, Nicolas, pseudonym för en grupp (huvudsakligen) franska matematiker, verksam sedan mitten av 1930-talet.