1. insidiös

  insidiö´s adj. ~t ORDLED: in-sidi-ös
  Svensk ordbok
 2. åsnespark

  å`snespark subst. ~en ~ar ORDLED: åsne--spark-en
  Svensk ordbok
 3. såt

  2såt subst. ~en, ~ar el. ~er ORDLED: såt-en
  Svensk ordbok
 4. krypskytte

  kry`pskytte subst. ~t ORDLED: kryp--skytt-et
  Svensk ordbok
 5. förrädisk

  förrä´disk adj. ~t ORDLED: för-räd-isk
  Svensk ordbok
 6. bakhåll

  ba`khåll subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bak--håll-et
  Svensk ordbok
 7. intrig

  intri´g subst. ~en ~er ORDLED: intrig-en
  Svensk ordbok
 8. fara

  1fa`ra subst. ~n faror ORDLED: far-an
  Svensk ordbok
 9. lömsk

  lömsk adj. ~t
  Svensk ordbok
 10. snärja

  1snär`ja verb snärjde snärjt, pres. snärjer ORDLED: snärj-er SUBST.: snärjande, snärjning (till 1 och 2); 1snärj (till 3)
  Svensk ordbok