1. förstås

  förstås´ adv. ORDLED: för-stås
  Svensk ordbok
 2. förståsigpåare

  förståsigpå`are [-sej- el. -sig-] subst. ~n äv. förståsigpåarn, plur. ~, best. plur. förståsigpåarna ORDLED: för-stå-sig-på-ar-en
  Svensk ordbok
 3. förstå sig på

  förstå sig på´ verb förstod förstått, pres. förstår ORDLED: för-står
  Svensk ordbok
 4. hieroglyfer

  hieroglyfer, benämning på den fornegyptiska bildskriften, ibland använd även om andra bildskrifter.
 5. psykologism

  psykologism, inom samhällsvetenskapen den metodologiska ståndpunkten att alla sociala företeelser, t.ex. grupper och institutioner, bara kan förstås utifrån de psykologiska lagar som gäller individen.
 6. akalkuli

  akalkuli, akalkyli, oförmåga att räkna på grund av att siffersymboler inte kan förstås; se afasi.
 7. G-man

  G-man, medlem av USA:s federala säkerhetspolis FBI.
 8. fenomenalism

  fenomenalism, i ontologin uppfattningen att det enda som existerar är fenomenen, varmed vanligen förstås de psykiska fenomenen, medvetandeinnehållen.
 9. mentalism

  mentalism, inom språkfilosofin en ståndpunkt som vänder sig mot tanken att språkets natur och de språkliga företeelsernas mening och funktion kan förstås och klarläggas uteslutande genom yttre, intersubjektivt åtkomliga iakttagelser (jämför intersubjektivitet).
 10. scrambler

  scrambler, inom elektroniken en krets som används för att förvränga tal så att det inte kan förstås innan det överförs från sändare till mottagare.