1. förstås

  förstås´ adv. ORDLED: för-stås
  Svensk ordbok
 2. förståsigpåare

  förståsigpå`are [-sej- el. -sig-] subst. ~n äv. förståsigpåarn, plur. ~, best. plur. förståsigpåarna ORDLED: för-stå-sig-på-ar-en
  Svensk ordbok
 3. förstå sig på

  förstå sig på´ verb förstod förstått, pres. förstår ORDLED: för-står
  Svensk ordbok
 4. kantänka

  kantänk`a adv. ORDLED: kan--tänka
  Svensk ordbok
 5. välförståelig

  vä`lförståelig adj. ~t ORDLED: väl--för-ståe-lig
  Svensk ordbok
 6. överlycklig

  ö`verlycklig adj. ~t ORDLED: över--lyck-lig
  Svensk ordbok
 7. akalkuli

  akalkuli´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: a-kalk-ul-in
  Svensk ordbok
 8. mysteriös

  mysteriö´s adj. ~t ORDLED: myst-eri-ös
  Svensk ordbok
 9. världsspråk

  världsspråk [vä`rds-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: världs--språk-et
  Svensk ordbok
 10. naturligtvis

  natu´rligtvis adv. ORDLED: nat-ur-ligt-vis
  Svensk ordbok