1. förstening

  förstening, detsamma som fossil.
 2. förstening

  förste´ning subst. ~en ~ar ORDLED: för-sten-ing-en
  Svensk ordbok
 3. fossil

  fossil, petrifikat, förstening, lämning eller avtryck av en organism (eller spår av dess verksamhet, spårfossil) som begravts och bevarats genom naturens försorg.
 4. stupor

  stupor, extrem hämning med blockerad motorik, nedsatt reaktion på yttre stimuli, apati, tankehämning, mutism och vanligen förvirring.
 5. fossilisering 

  fossilisering , petrifiering, förstening, inom geologin alla de processer som leder till bildandet av ett fossil.

 6. diagenes

  diagenes, de kemiska, fysiska och biologiska förändringar som äger rum i ett sediment efter dess avsättning, samt under och efter dess litifiering (förstening).
 7. petrifikation

  petrifikation, äldre medicinsk term för förstening, förkalkning av vävnader.
 8. fossilisering

  fossilisering, inom språkvetenskapen avstannad utveckling i ett andraspråk.
 9. förstena

  förste´na verb ~de ~t ORDLED: för-sten-ar SUBST.: förstenande, förstening
  Svensk ordbok