1. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.

 2. genom

  genom, den sammantagna arvsmassan hos en levande organism, bestående av DNA.
 3. Vichy

  Vichy, stad i Auvergne–Rhône-Alpes, mellersta Frankrike.

 4. glykolys

  glykolys, reaktionssekvens som leder till nedbrytning av glukos till trekolföreningen pyruvat.
 5. vaccin

  vaccin, preparat som används för att genom immunisering (vaccination) framkalla skydd mot en viss sjukdom, normalt en sådan som orsakas av infektiösa mikroorganismer och virus; se vaccination.

 6. aminosyror

  aminosyror, organiska föreningar med central biologisk betydelse, särskilt som byggstenar i proteiner.

 7. energi

  energi, förmågan hos ett fysiskt system att utföra arbete.

 8. Gotland

  Gotland, kommun, landskap och ö i Sverige, cirka 100 km från närmaste svenska fastland (Västervik).

 9. eukaryota organismer

  eukaryota organismer, Eucaryotae, Eukaryotae, grupp organismer med kärnförsedda celler.
 10. kauri

  kauri, kaurikopalträd, kaurigran, kauritall, Agathis australis, art i familjen araukariaväxter.