1. densitet

  densitet, fysikalisk term som anger massan per volym för ett ämne.
 2. nervsystem

  nervsystem, organsystem som samordnar sinnesintryck och beteende i relation till omgivningen.
 3. knallgas

  knallgas, blandning av två volymdelar väte och en volymdel syre, som exploderar våldsamt vid antändning.
 4. vulkan

  vulkan, landform som skapas då magma (smält berg) från en fast himlakropps inre tränger upp på ytan och stelnar.
 5. isotoper

  isotoper, atomer av samma grundämne men med olika (atom)massa.
 6. vitaminer

  vitaminer, organiska föreningar som djur inklusive människa behöver och som måste tillföras genom födan eftersom de inte i tillräcklig mängd, eller inte alls, kan bildas i kroppen.
 7. konstruktionism

  konstruktionism, konstruktivism, social konstruktivism, samhällsvetenskaplig inriktning som hävdar att verkligheten eller aspekter av verkligheten är socialt konstruerade, dvs. att de är produkter av mellanmänsklig interaktion och kollektivt handlande.
 8. Sudan

  Sudan, stat i nordöstra Afrika.

 9. Washington D.C.

  Washington D.C., huvudstad i USA och såsom administrativ enhet identisk med District of Columbia (D.C.); 177 km2, 672 200 invånare (2016).

 10. katt

  katt, tamkatt, Felis catus, art i familjen kattdjur.