1. ICA AB

  ICA AB, Solna, en av Nordens ledande detaljhandelskoncerner.
 2. mossor

  mossor, bryofyter, Bryophyta, gemensamt namn på de tre växtklasserna levermossor, nålfruktmossor och bladmossor.
 3. kemisk reaktion

  kemisk reaktion, process i vilken ett system av ett eller flera ämnen, reaktanter, övergår i ett nytt system av andra ämnen, produkter.
 4. Hawaii

  Hawaii, förkortat HI, sedan 1959 USA:s 50:e delstat.

 5. Meissen

  Meissen, stad i delstaten Sachsen, Tyskland; 27 100 invånare (2014).
 6. antologi

  antologi, samling av företrädesvis lyriska texter av olika författare.
 7. sömn

  sömn, regelbundet återkommande, spontant uppträdande tillstånd med nedsatt förmåga att reagera på yttre stimuli, en form av vila.

 8. detaljhandel

  detaljhandel, minuthandel, sista ledet i distributionskedjan för varor från producent till konsument.
 9. cancer

  cancer, samlingsbenämning på tumörer av malign (elakartad) karaktär.

 10. lejon

  lejon, Panthera ­leo, art i familjen kattdjur.