1. Per Albin Hansson

  Hansson, Per Albin, född 28 oktober 1885, död 6 oktober 1946, politiker (socialdemokrat), statsminister 1932–46 (utom sommaren 1936), även statsråd 1920, 1921–23 och 1924–26, partiordförande 1925–46, riksdagsledamot (andra kammaren) 1918–46.
 2. hälsning

  hälsning, ett sätt att markera igenkännande eller uppmärksamhet vid möte med en annan person; avslutningen av ett möte (eller en samvaro) kan markeras med en särskild avskedshälsning.
 3. standardavvikelse

  standardavvikelse, statistiskt mått på utspridningen hos data eller en fördelning.
 4. hjärtstartare

  hjärtstartare, defibrillatorapparat som används vid hjärtstopp för att häva hjärtats kaotiska elektriska impulser (kammarflimmer), så att hjärtat kan återgå till sin normala rytm.

 5. Indira Gandhi

  Gandhi, Indira, född 19 november 1917, död 31 oktober 1984, indisk politiker, premiärminister 1966–77 och 1980–84, dotter till Jawaharlal Nehru.
 6. trend

  trend, en stabil, långsiktig förändring i samhället avseende t.ex. ekonomi, demografi, värderingar, intressen eller konsumtionsmönster (inom t.ex. mode).
 7. lantanider

  lantanider, de i period 6 efter lantan följande fjorton grundämnena med atomnummer 58–71, i vilka 4f-orbitalerna fylls med elektroner (se tabell).
 8. Messias

  Messias, inom judendomen en kommande härskare som ska medföra en lyckotid för Israels folk.
 9. Komintern

  Komintern, Kommunistiska internationalen, egentligen Tredje internationalen, verksam 1919–43, ett slags övernationellt kommunistiskt parti, där de nationella partierna ingick som sektioner.
 10. blötdjur

  blötdjur, mollusker, Mollusca, stam djur som omfattar klasserna urmollusker, maskmollusker, ledsnäckor, snäckor, musslor, tandsnäckor, bläckfiskar samt den utdöda klassen Rostroconchia.