1. HDI

  HDI, Human Development Index, mått på ett lands levnadsförhållanden samt ekonomiska och sociala utveckling.

 2. norm

  norm är det ideal som en person förväntas anpassa sig till. 

 3. C

  C, programspråk för datorer, utvecklat av Dennis Ritchie ( 1941–2011) vid Bell Laboratories i USA.
 4. månlandning

  månlandning, landning av obemannad eller bemannad farkost på månens yta.

 5. kapital

  kapital, ett av nationalekonomins mest mångtydiga och omtvistade begrepp; ursprungligen benämning på finansiell fond som ger avkastning i form av ränta o.d., senare även på produktionsmedel och tillgångar i allmänhet, dvs. allt som har egenskapen att kunna ge avkastning.
 6. auktoritet

  auktoritet, social relation där en person (grupp, institution) har inflytande över en annan person (grupp, institution) och där inflytandet uppfattas som rättmätigt eller legitimt av den senare.
 7. statistisk inferens

  statistisk inferens, induktiv vetenskap där man drar slutsatser ur empiriska data under en osäkerhet orsakad av slumpmässighet i data.
 8. Gregor Mendel

  Gregor Mendel var en österrikisk munk som upptäckte hur olika egenskaper ärvs och som därför kallas genetikens fader.
 9. morfin

  morfin, smärtstillande läkemedel i gruppen opioider.

 10. ränta

  ränta, avkastning på kapital eller, sett från låntagarens synpunkt, priset på kredit.