1. väntevärde

  väntevärde, statistisk term för tyngdpunkten i en sannolikhetsfördelning för en stokastisk variabel.
 2. ISS

  ISS, International Space Station, internationell rymdstation i låg omloppsbana kring jorden.

 3. rollteori

  rollteori, sociologisk och socialpsykologisk teori.
 4. handikapp

  handikapp, i ordets allmännaste betydelse: belastning, hinder.
 5. kadens

  kadens, kortare formelartad ackordföljd som avslutar ett flerstämmigt musikaliskt förlopp.
 6. Fersenska mordet

  Fersenska mordet, mordet på riksmarskalken Axel (von) Fersen d.y. den 20 juni 1810 i Stockholm.
 7. komparativ fördel

  komparativ fördel, nationalekonomisk teori som främst används för att förklara handelsmönster och vinster av handel samt på individnivå för att förklara arbetsfördelning.
 8. grafen

  grafen, material bestående av ett enda lager kolatomer inordnade i ett hexagonalt mönster, liknande ett hönsnät.

 9. yttersta dagen

  yttersta dagen, yttersta domen, den tidpunkt då man förväntar sig att historien nått sitt slut och att Gud skall döma världen, se domens dag.

 10. heteronorm

  heteronorm, den norm som säger att heterosexualitet är det normala, givna och förväntade i ett samhälle.