1. skjutjärnsintervju

  skju`tjärnsintervju subst. ~n ~er ORDLED: skjut-järns--inter-vjun
  Svensk ordbok
 2. frånvarande

  frå`nvarande adj., ingen böjning ORDLED: från--var-ande
  Svensk ordbok
 3. sedvanlig

  se`dvanlig adj. ~t ORDLED: sed--van-lig
  Svensk ordbok
 4. improduktiv

  improduktiv [-i´v äv. im´-] adj. ~t ORDLED: im-pro-dukt-iv
  Svensk ordbok
 5. just

  1just adv.
  Svensk ordbok
 6. fruktan

  fruk`tan subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: frukt-an
  Svensk ordbok
 7. anstå

  an`stå verb anstod ~tt, pres. ~r ORDLED: an--står
  Svensk ordbok
 8. frånvaro

  frå`nvaro subst. ~n ORDLED: från--var-on
  Svensk ordbok
 9. jo

  jo interj.
  Svensk ordbok
 10. öde

  2ö`de adj., ingen böjning
  Svensk ordbok