1. förrädare

  förrä´dare subst. ~n äv. förrädarn, plur. ~, best. plur. förrädarna ORDLED: för-räd-ar-en
  Svensk ordbok
 2. orörlig

  o`rörlig adj. ~t ORDLED: o--rör-lig
  Svensk ordbok
 3. orörd

  o`rörd adj. orört ORDLED: o--rör-da
  Svensk ordbok
 4. rorschachtest

  rorschachtest [rå`rʃaχ- ljust sj-ljud] subst. ~et el. ~en, plur. ~ el. ~er ORDLED: rorschach--test-et
  Svensk ordbok
 5. fosterland

  fos`terland subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: foster--land-et
  Svensk ordbok
 6. obligatorisk

  obligato´risk adj. ~t ORDLED: ob-lig-at-or-isk
  Svensk ordbok
 7. regressiv

  regressiv [-si´v äv. reg´-] adj. ~t ORDLED: re-gress-iv
  Svensk ordbok
 8. spektakel

  spekta´kel subst. spektaklet, plur. ~, best. plur. spektaklen ORDLED: spekt-akl-et
  Svensk ordbok
 9. verklighet

  ver`klighet subst. ~en ~er ORDLED: verk-lig-het-en
  Svensk ordbok
 10. fattas

  fatt`as verb fattades fattats ORDLED: fatt-as
  Svensk ordbok