1. nyhet

  ny`het subst. ~en ~er ORDLED: ny-het-en
  Svensk ordbok
 2. störning

  stö`rning subst. ~en ~ar ORDLED: stör-ning-en
  Svensk ordbok
 3. besked

  1beske´d subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-sked-et
  Svensk ordbok
 4. vänta

  vän`ta verb ~de ~t ORDLED: vänt-ar SUBST.: väntande (till 1); väntan (till 1)
  Svensk ordbok
 5. tre

  tre räkn.
  Svensk ordbok
 6. tidig

  ti`dig adj. ~t ORDLED: tid-ig
  Svensk ordbok
 7. ja

  1ja interj.
  Svensk ordbok
 8. kapital

  1kapita´l subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kap-it-al-et
  Svensk ordbok
 9. vinnare

  vinn`are subst. ~n äv. vinnarn, plur. ~, best. plur. vinnarna ORDLED: vinn-ar-en
  Svensk ordbok
 10. sakna

  sa`kna verb ~de ~t ORDLED: sakn-ar SUBST.: saknad
  Svensk ordbok