1. förvärvad egenskap

  förvärvad egenskap, drag i byggnad eller beteende som en individ i sin livstid utvecklar till följd av sin livsföring.
 2. förvärvsarbete

  förvärvsarbete, arbete som utförs mot betalning, antingen av avlönad arbetstagare eller av egen företagare.
 3. förvärvsfrekvens

  förvärvsfrekvens, relativt arbetskraftstal , den andel av befolkningen som har eller söker ett förvärvsarbete.
 4. förvärvade idéer

  förvärvade idéer, begrepp eller föreställningar som har sin grund i erfarenhet och inlärning och alltså inte är medfödda.
 5. förvärvat immunbristsyndrom

  förvärvat immunbristsyndrom, acquired immune deficiency syndrome , detsamma som aids.
 6. förvärvskälla

  förvärvskälla, del av den skattskyldiges inkomst vid inkomstbeskattningen.
 7. förvärv

  förvär´v subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: för-värv-et
  Svensk ordbok
 8. stormaktstiden

  stormaktstiden, i svensk historieskrivning gängse benämning på perioden från Gustav II Adolfs trontillträde 1611 till Karl XII:s död 1718, då Sverige förvärvade och upprätthöll en stormaktsställning i Europa.

 9. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 10. Brittiska imperiet

  Brittiska imperiet, engelska The British Empire, ett världsomspännande system av kolonier och erövrade, annekterade eller genom fördrag förvärvade områden, som under loppet av tre århundraden fram till 1919 fördes in under den brittiska kronan och brittisk administration och som därefter stegvis upplösts.