1. förvärva

  förvär´va verb ~de ~t ORDLED: för-värv-ar SUBST.: förvärvande; förvärv
  Svensk ordbok
 2. förvärvsavdrag

  förvär`vsavdrag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: för-värvs--av-drag-et
  Svensk ordbok
 3. förvärvskälla

  förvär`vskälla subst. ~n förvärvskällor ORDLED: för-värvs--käll-an
  Svensk ordbok
 4. förvärvsarbeta

  förvär`vsarbeta verb ~de ~t ORDLED: för-värvs--arbet-ar SUBST.: förvärvsarbetande; förvärvsarbete
  Svensk ordbok
 5. förvärvsarbete

  förvär`vsarbete subst. ~t ORDLED: för-värvs--arbet-et
  Svensk ordbok
 6. förvärvsliv

  förvär`vsliv subst. ~et ORDLED: för-värvs--liv-et
  Svensk ordbok
 7. tillfällig förvärvsverksamhet

  tillfällig förvärvsverksamhet, före 1991 års skattereform ett av inkomstslagen i kommunalskattelagen.
 8. underskott i förvärvskälla

  underskott i förvärvskälla, post som uppkommer vid inkomstbeskattningen vid beräkningen av inkomsten av en förvärvskälla om de avdragsgilla kostnaderna överstiger de skattepliktiga intäkterna.
 9. Sagerska huset

  Sagerska huset, Sagerska palatset, byggnad avsedd som ämbetsbostad för Sveriges statsminister.
 10. tjänsteköp

  tjänsteköp, förvärv av tjänst eller ämbete mot ersättning, se ackord.