1. kalender

  kalender, (av calendae), ett flertydigt begrepp, som ursprungligen var mer eller mindre synonymt med tideräkning.
 2. psykiatri

  psykiatri, själsläkekonst, medicinsk specialitet som har psykiska störningar, deras yttringar, orsaker, behandling och förebyggande som ansvarsområde.

 3. svensk medborgare.

  svensk medborgare. För regler om förvärv av svenskt medborgarskap, se medborgarskap.
 4. universalfång

  universalfång, juridisk term för förvärv av en förmögenhetsmassa genom universalsuccession.
 5. svenskt medborgarskap.

  svenskt medborgarskap. För regler om förvärv av svenskt medborgarskap, se medborgarskap.
 6. lagfaren ägare

  lagfaren ägare, den person som fått sitt förvärv av en fastighet registrerat hos inskrivningsmyndigheten.
 7. medborgarskapslagen

  medborgarskapslagen, egentligen lag (2001:82) om svenskt medborgarskap, lag som reglerar förvärv av svenskt medborgarskap.
 8. ackvisition

  ackvisition, anskaffning av kunder, t.ex. försäkringstagare, annonsörer eller prenumeranter; nyförvärv, t.ex. till en samling.
 9. kapitalskatt

  kapitalskatt, skatt som träffar kapital, vare sig det gäller innehav av kapital, förvärv av kapital eller kapitalavkastning.
 10. fångesman

  fångesman, inom juridiken person från vilken en rättighet förvärvas.