1. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 2. accession

  accession, tillökning, förvärv, särskilt nyförvärv till en samling, exempelvis till ett bibliotek, arkiv eller museum.
 3. bosparande

  bosparande, målinriktat sparande med sikte på förvärv av småhus eller bostadsrättslägenhet.
 4. fångeshandling

  fångeshandling, åtkomsthandling, inom juridiken skriftligt dokument som anger överföring av en rättighet, t.ex. ett köpebrev vid förvärv av äganderätten till en fastighet.
 5. lagfartsstämpel

  lagfartsstämpel, benämning på den skatt köparen av en fastighet ska betala då han söker och får lagfart på sitt förvärv.
 6. anskaffningsvärde

  anskaffningsvärde, kostnaden för en tillgångs anskaffning eller tillverkning.
 7. härstamningsprincipen

  härstamningsprincipen, princip i svensk rätt för förvärv av medborgarskap.
 8. personaloptionsförmån

  personaloptionsförmån, rätt att i framtiden förvärva värdepapper som man erbjuds på grund av sin anställning, t.ex. aktier.
 9. friköp

  friköp, inom fastighetsrätten förvärv av full äganderätt till tidigare ofri jord, t.ex. kronoböndernas förvärv av sina hemman enligt skatteköpsförordningarna 1723 och 1848 samt arrendatorernas lägenhetsförvärv enligt ensittarlagarna 1918, 1920 och 1925.
 10. Adolf Lüderitz

  Lüderitz, Adolf, 1834–86, tysk köpman och kolonisatör.