1. modellinlärning

  modellinlärning, observationsinlärning, inlärning genom observation av andras beteenden.
 2. schizofreni

  schizofreni, psykiskt syndrom med minst två symtom inom gruppen positiva symtom (hallucinationer, vanföreställningar eller tankestörningar) samt funktionsnedsättning.
 3. förvärva

  förvär´va verb ~de ~t ORDLED: för-värv-ar SUBST.: förvärvande; förvärv
  Svensk ordbok
 4. Franklin D. Roosevelt

  Roosevelt, Franklin Delano, född 30 januari 1882, död 12 april 1945, amerikansk politiker (demokrat), president 1933–45.
 5. utvecklingslära

  utvecklingslära, benämning på teorier och föreställningar om att naturen och människan genomgått en ständig utveckling.
 6. förvärvsavdrag

  förvär`vsavdrag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: för-värvs--av-drag-et
  Svensk ordbok
 7. förvärvskälla

  förvär`vskälla subst. ~n förvärvskällor ORDLED: för-värvs--käll-an
  Svensk ordbok
 8. förvärvsarbeta

  förvär`vsarbeta verb ~de ~t ORDLED: för-värvs--arbet-ar SUBST.: förvärvsarbetande; förvärvsarbete
  Svensk ordbok
 9. förvärvsarbete

  förvär`vsarbete subst. ~t ORDLED: för-värvs--arbet-et
  Svensk ordbok
 10. förvärvsliv

  förvär`vsliv subst. ~et ORDLED: för-värvs--liv-et
  Svensk ordbok