1. lamarckism

  lamarckism, evolutionslära utgående från en förvanskad bild av Lamarcks iakttagelser och idéer.
 2. inkomstskatt

  inkomstskatt, skatt på en persons samtliga skattepliktiga intäkter.
 3. Karl X Gustav

  Karl X Gustav, Carl X Gustaf, född 8 november 1622, död 13 februari 1660, kung av Sverige från 1654, son till pfalzgreven Johan Kasimir och Karl IX:s dotter Katarina.
 4. sjukdom

  sjukdom, ett tillstånd eller en process hos människan eller djur som medför att individen inte fungerar optimalt.
 5. fibrinolys

  fibrinolys, enzymatisk upplösning av blodkoagel, en process i kroppen som motverkar blodets koagulation.
 6. status

  status, inom sociologin benämning på en persons ställning i en grupp eller gruppens ställning i samhället.
 7. klinisk psykologi

  klinisk psykologi, den del av psykologin som behandlar psykiska störningars orsaker och behandling.
 8. härstamningsprincipen

  härstamningsprincipen, princip i svensk rätt för förvärv av medborgarskap.
 9. territorialprincipen

  territorialprincipen, princip för förvärv av medborgarskap.
 10. Facebook

  Facebook, webbplats för nätbaserad gemenskap och nätverksbyggande, startad 2004 och ägd av Facebook Inc., Menlo Park, Kalifornien.