1. Facebook

  Facebook, webbplats för nätbaserad gemenskap och nätverksbyggande, startad 2004 och ägd av Facebook Inc., Menlo Park, Kalifornien.

 2. metakognition

  metakognition, medvetenhet om eller förståelse av den kunskap man har, en förståelse som kan komma till uttryck antingen genom effektiv användning av kunskapen eller genom förmåga att verbalt beskriva den.
 3. resistens

  resistens, motståndskraft, till exempel en grödas motståndskraft mot sjukdom eller en ogräsväxts motståndskraft mot bekämpningsmedel (herbicidresistens).

 4. territorialprincipen

  territorialprincipen, princip för förvärv av medborgarskap.
 5. The Walt Disney Company

  The Walt Disney Company, Burbank, Kalifornien, amerikansk koncern med global verksamhet inom medie-, rekreations- och underhållningsbranschen.
 6. hemolys

  hemolys, upplösning av röda blodkroppar (erytrocyter), dvs. skada på deras cellmembran och frisättning av det röda blodfärgämnet (hemoglobin).
 7. ingenmansland

  ingenmansland, latin terra nullius, territorium som inte ligger under någon stats suveränitet men är öppet för statligt förvärv i form av fredlig ockupation, t.ex. en ur havet uppstigande vulkanö utanför nationellt vatten.
 8. Berlinkongressen

  Berlinkongressen, möte i Berlin i juni och juli 1878 mellan representanter för de europeiska stormakterna Frankrike, Italien, Ryssland, Storbritannien, Tyskland och Österrike-Ungern samt Turkiet.
 9. personrätt

  personrätt, den juridiska samlingsbenämningen på regler om människors men också juridiska personers rättsliga status, t.ex. förmåga att förvärva rättigheter och skyldigheter, att själva bestämma om sig och föra sin talan gentemot andra.
 10. bostadsrätt

  bostadsrätt, nyttjanderätt till hus eller del av hus utan begränsning i tiden.