1. anskaffa

  an`skaffa verb ~de ~t ORDLED: an--skaff-ar SUBST.: anskaffande, anskaffning
  Svensk ordbok
 2. inkomst

  in`komst subst. ~en ~er ORDLED: in--komst-en
  Svensk ordbok
 3. vinna

  vinn`a verb vann vunnit vunnen vunna, pres. vinner ORDLED: vinn-er SUBST.: vinnande; vinst
  Svensk ordbok
 4. förtjäna

  förtjä´na verb ~de ~t ORDLED: för-tjän-ar SUBST.: förtjänande; förtjänst (till 1)
  Svensk ordbok
 5. egenskap

  e`genskap subst. ~en ~er ORDLED: egen-skap-en
  Svensk ordbok
 6. fåfäng

  få`fäng adj. ~t ORDLED: få--fäng
  Svensk ordbok
 7. förtjänst

  förtjän´st subst. ~en ~er ORDLED: för-tjänst-en
  Svensk ordbok
 8. köpa

  kö`pa verb köpte köpt, pres. köper ORDLED: köp-er SUBST.: köpande; köp
  Svensk ordbok
 9. bekant

  1bekan´t adj., neutr. ~ ORDLED: be-kant
  Svensk ordbok