1. Martin Luther King

  Martin Luther King var en amerikansk präst som på 1950- och 1960-talen blev en ledande förkämpe för de svartas rättigheter i USA.

 2. Fidel Castro

  Castro, Fidel, född 13 augusti 1926 eller 1927, död 26 november 2016, kubansk politiker, landets ledare 1959–2008, bror till Raúl Castro.

 3. Teiresias

  Teiresias (grekiska Teiresias, latin Tiresias), i grekisk myt en blind siare från Thebe, nyckelfigur i Sofokles ”Kung Oidipus” och även förekommande i bl.a. ”Odysséen” och Euripides ”Backanterna”.
 4. förstuga

  förstuga, förstu , farstu  rummet närmast innanför ytterdörren, avgränsat från kök och boningsrum (stuga), speciellt i fråga om äldre, traditionella hustyper, medan man i nyare byggnader och särskilt i stadsmiljö använder ord som tambur, kapprum eller hall.
 5. Midas

  Midas (grekiska), namn på kungar i Frygien. Den mest kände var son till Gordios, härskade troligen 738–696 f.Kr. och sände gåvor till Delfi.
 6. fullständig förvandling

  fullständig förvandling är när insekter utvecklas genom att vara först ägg, sedan larv, sedan puppa och till slut fullvuxen insekt.
 7. buddhistisk filosofi

  buddhistisk filosofi, filosofi som utgår från en buddhistisk världsbild.
 8. Dafne

  Dafne, i grekisk myt en ung kvinna som väckte Apollons åtrå.
 9. Kongokrisen

  Kongokrisen, den politiska konflikten i Kongo (Kinshasa) i samband med och åren efter det att landet blev självständigt.

 10. korsord

  korsord, tidsfördriv där ett rutsystem med ledning av mer eller mindre gåtfulla upplysningar (kallade nycklar) skall fyllas med ord vågrätt och lodrätt.