1. KRIS

  KRIS, förkortning för Kriminellas Revansch i Samhället, ideell förening, bildad 1997, för f.d. kriminella och personer med missbruksproblem, vilket dock inte är ett krav för medlemskap.
 2. Peter Kihlgård

  Kihlgård, Peter, född 1954, författare.
 3. glitterbläcksvamp

  glitterbläcksvamp, Coprinellus micaceus, art i basidsvampordningen Agaricales.
 4. satsuma

  satsuma, Citrus reticulata Unshiu-gruppen, sortgrupp i familjen vinruteväxter.
 5. buffelbuskar

  buffelbuskar, Shepherdia , släkte havtornsväxter som härstammar från Nordamerika och omfattar tre arter buskar eller små träd med motsatta, ibland silverfärgade eller vita blad.

 6. astrakaner

  astrakaner, grupp äppelsorter med runda, plattrunda till kägellika frukter och skalet glänsande av ett tunt vaxlager.
 7. Linked Ring

  Linked Ring, egentligen The Brotherhood of the Linked Ring, brittisk fotoförening bildad 1892 i avsikt att förena de fotografer som verkade för att fotografi skulle betraktas som en riktning inom konsten.
 8. vitt mullbär

  vitt mullbär, Morus alba, art i familjen mullbärsväxter.
 9. sprängämnesindustri

  sprängämnesindustri, även industri för explosiva varor, den del av den kemiska industrin som tillverkar tändmedel och sprängämnen samt ammunition och pyrotekniska varor för civilt och militärt bruk.
 10. fadderbarn

  fadd`erbarn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fadder--barn-et
  Svensk ordbok