1. indisk marmeladfrukt

  indisk marmeladfrukt, indiskt marmeladträd, bel, behlträd, Aegle [ɛ:g-] marmelos, art i familjen vinruteväxter.
 2. Harald V

  Harald V, född 21 februari 1937, kung av Norge sedan 1991, son till Olav  V och hans svenskfödda gemål Märtha.
 3. gudbarn

  gudbarn, guddotter respektive gudson, andligt barn i förhållande till faddern vid dopet.
 4. Uys Krige

  Krige, Uys, 1910–87, sydafrikansk författare och översättare som skrev på afrikaans och engelska.
 5. fadderhund

  fadderhund, social tjänstehund som används i djurassisterad pedagogik på förskolor, skolor och i hemmiljö. Syftet är att hundekipaget lär barn att utveckla empatisk förmåga och respekt för andra, men kan också arbeta med barn som har koncentrationssvårigheter.

 6. bärmålla

  bärmålla, smultronspenat, Chenopodium foliosum, art i familjen amarantväxter.
 7. barnsöl

  barnsöl, barsel, dopöl, har man i Norden kallat gästabud i samband med barns födelse eller dop (namngivning).
 8. andlig

  andlig, motsats till världslig; t.ex. andliga riddarordnar (ordnar som under korstågstiden förenade riddarideal med celibatslöfte, t.ex. Johannitorden, Svärdsriddarorden, Tempelherreorden, Tyska orden), andliga ståndet (prästeståndet), andlig domsrätt, andliga sånger (sång med kristet innehåll), andligt frälse (den befrielse från bl.a. skatt och krigstjänst som kyrkan åtnjöt i Sverige under medeltiden), andlig släktskap (bandet mellan dopbarn och fadder som i medeltiden uteslöt äktenskap mellan dessa), andlig vård (den lagstadgade själavården i försvaret och i fängelser).
 9. Australien

  Australien, stat i Oceanien.

 10. KRIS

  KRIS, förkortning för Kriminellas Revansch i Samhället, ideell förening, bildad 1997, för f.d. kriminella och personer med missbruksproblem, vilket dock inte är ett krav för medlemskap.