1. satsuma

  satsuma, Citrus reticulata Unshiu-gruppen, sortgrupp i familjen vinruteväxter.
 2. buffelbuskar

  buffelbuskar, Shepherdia , släkte havtornsväxter som härstammar från Nordamerika och omfattar tre arter buskar eller små träd med motsatta, ibland silverfärgade eller vita blad.

 3. Linked Ring

  Linked Ring, egentligen The Brotherhood of the Linked Ring, brittisk fotoförening bildad 1892 i avsikt att förena de fotografer som verkade för att fotografi skulle betraktas som en riktning inom konsten.
 4. Beatrix

  Beatrix, född 31 januari 1938, prinsessa av Nederländerna, regerande drottning 1980–2013.
 5. Harald V

  Harald V, född 21 februari 1937, kung av Norge sedan 1991, son till Olav  V och hans svenskfödda gemål Märtha.
 6. sprängämnesindustri

  sprängämnesindustri, även industri för explosiva varor, den del av den kemiska industrin som tillverkar tändmedel och sprängämnen samt ammunition och pyrotekniska varor för civilt och militärt bruk.
 7. dop

  dop, den rituella handling med nedsänkning i eller ösning med vatten, varigenom någon enligt kristen tro renas från synden, förnyas och upptas i den kristna gemenskapen (kyrkan).