1. Uys Krige

  Krige, Uys, 1910–87, sydafrikansk författare och översättare som skrev på afrikaans och engelska.
 2. andlig

  andlig, motsats till världslig; t.ex. andliga riddarordnar (ordnar som under korstågstiden förenade riddarideal med celibatslöfte, t.ex. Johannitorden, Svärdsriddarorden, Tempelherreorden, Tyska orden), andliga ståndet (prästeståndet), andlig domsrätt, andliga sånger (sång med kristet innehåll), andligt frälse (den befrielse från bl.a. skatt och krigstjänst som kyrkan åtnjöt i Sverige under medeltiden), andlig släktskap (bandet mellan dopbarn och fadder som i medeltiden uteslöt äktenskap mellan dessa), andlig vård (den lagstadgade själavården i försvaret och i fängelser).
 3. barnsöl

  barnsöl, barsel, dopöl, har man i Norden kallat gästabud i samband med barns födelse eller dop (namngivning).
 4. bärmålla

  bärmålla, smultronspenat, Chenopodium foliosum, art i familjen amarantväxter.
 5. KRIS

  KRIS, förkortning för Kriminellas Revansch i Samhället, ideell förening, bildad 1997, för f.d. kriminella och personer med missbruksproblem, vilket dock inte är ett krav för medlemskap.
 6. Peter Kihlgård

  Kihlgård, Peter, född 1954, författare.
 7. Australien

  Australien, stat i Oceanien.

 8. glitterbläcksvamp

  glitterbläcksvamp, Coprinellus micaceus, art i basidsvampordningen Agaricales.
 9. buffelbuskar

  buffelbuskar, Shepherdia , släkte havtornsväxter som härstammar från Nordamerika och omfattar tre arter buskar eller små träd med motsatta, ibland silverfärgade eller vita blad.

 10. Linked Ring

  Linked Ring, egentligen The Brotherhood of the Linked Ring, brittisk fotoförening bildad 1892 i avsikt att förena de fotografer som verkade för att fotografi skulle betraktas som en riktning inom konsten.