1. phalène

  phalène, fransk-belgisk hundras inom FCI-grupp 9 (före 1994 inom gruppen dvärghundar).
 2. Julian Kornhauser

  Kornhauser, Julian, född 1946, polsk poet.
 3. Falbygden

  Falbygden, Falan, ett ca 40 km×30 km stort, unikt kulturlandskap kring platåbergen i centrala Västergötland.
 4. kista

  kista, förvaringsmöbel med lock, känd sedan förhistorisk tid.
 5. Tonga

  Tonga, stat i södra Stilla havet.

 6. taktegel

  taktegel, taktäckningsmaterial av bränd lera för lutande tak bestående av tunna plana eller kurvade skivor (takpannor) som läggs på taket på ett sådant sätt att de överlappar varandra.
 7. islamiska mynt

  islamiska mynt, även arabiska eller kufiska mynt, är principiellt av bildlös typ med arabiska inskrifter, som vanligen innehåller uppgift om valör, myntort, präglingsår och myntherre samt citat ur Koranen.
 8. Adam Zagajewski

  Zagajewski, Adam, född 1945, polsk författare.

 9. Dalarna

  Dalarna, äldre form Dalarne, landskap i Mellansverige, det största och nordligaste i Svealand.

 10. science fiction

  science fiction, sf, SF, litteratur vilken kännetecknas av att som bärande element i intrig eller miljö ha inslag grundade på spekulationer, där det spekulativa innehållet inte får strida mot vedertagna vetenskapliga, historiska eller andra kunskaper.