1. falsett

  falsett´ subst. ~en ORDLED: fals-ett-en
  Svensk ordbok
 2. mässfall

  mäss`fall subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: mäss--fall-et
  Svensk ordbok
 3. vattenfall

  vatt`enfall subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: vatt-en--fall-et
  Svensk ordbok
 4. falang

  falang´ subst. ~en ~er ORDLED: fal-ang-en
  Svensk ordbok
 5. trefaldig

  trefaldig [tre`- äv. -fal´-] adj. ~t ORDLED: tre--fald-ig
  Svensk ordbok
 6. olycksfall

  o`lycksfall subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: o-lycks--fall-et
  Svensk ordbok
 7. kuliss

  kuliss´ subst. ~en ~er ORDLED: kuliss-en
  Svensk ordbok
 8. syndafall

  syn`dafall subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: synda--fall-et
  Svensk ordbok
 9. fall

  fall subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fall-et
  Svensk ordbok