1. supernova

  supernova är en exploderande stjärna.
 2. Demokritos

  Demokritos från Abdera, ca 460–ca 370 f.Kr., grekisk materialistisk filosof, jämte Leukippos den viktigaste företrädaren för den antika atomteorin (jämför atomlära).
 3. mjölksyra

  mjölksyra är en svag syra som bildas när våra muskler ska bryta ner mycket socker på kort tid.

 4. snö

  snö är en form av nederbörd.

 5. legering

  legering, material med metalliska egenskaper bestående av två eller flera grundämnen ( legeringskomponenter), varav minst ett är metall.
 6. nordamerikanska frihetskriget

  nordamerikanska frihetskriget, ibland kallat amerikanska revolutionen, var ett krig mellan Storbritannien och de amerikanska kolonierna från 1775 till 1783 som slutade med koloniernas självständighet.

 7. vattenkraftverk

  vattenkraftverk, anläggning som omvandlar lägesenergi hos vatten till el.

 8. vakuol

  vakuol, membranomgärdat hålrum i cytoplasman hos eukaryota celler, vilket kan innehålla till exempel vatten, cellvätska och delvis nedbruten föda.
 9. cellvägg

  cellvägg, stödjande och skyddande skikt runt cellen utanför cellmembranet hos växter samt hos de flesta bakterier och svampar.
 10. Loke

  Loke, gestalt av mångskiftande karaktär i fornnordisk religion; som son till jätten Farbaute är han egentligen av jättesläkt, men sedan han ingått fostbrödralag med Oden uppträder han vanligtvis bland asarna.