1. kollaps

  kollaps, sammanfallande av ett organ eller del därav, t.ex. av en lunga i samband med att luft på något sätt läcker in i lungsäckshålan, pneumothorax.
 2. vasektomi

  vasektomi, steriliseringsoperation hos mannen.
 3. kollabera

  kollabe´ra verb ~de ~t ORDLED: kol-lab-er-ar SUBST.: kollaberande, kollabering; kollaps
  Svensk ordbok
 4. Dödahavsrullarna

  Dödahavsrullarna, ibland kallade Qumrantexterna, sammanfattande benämning på de handskrifter som sedan 1947 påträffats i trakten av Qumran vid Döda havets nordvästra strand.

 5. säldjur

  säldjur, Pinnipedia, överfamilj rovdjur med familjerna öronsälar (14 arter), valrossar (en art) och öronlösa sälar (19 arter).
 6. miljömärkning

  miljömärkning betyder oftast märkning av varor och tjänster som är mer skonsamma mot miljön än andra produkter av samma sort.
 7. narkotika

  narkotika är kemiska ämnen som påverkar hjärnan och som man kan bli beroende av.

 8. kollaps

  kollaps. I geologin instörtning till följd av att underliggande berg avlägsnats.
 9. valv

  valv är en bågformad konstruktion som är mycket stark.

 10. thorakoskopisk kirurgi

  thorakoskopisk kirurgi, benämning på kirurgiska ingrepp i brösthålan med thorakoskop.