1. primasida

  primasida, grafisk term för den sida av ett 16- eller 32-sidigt tryckark som innehåller sidorna 1, 4–5, 8–9, 12–13 etc.
 2. kuloledning

  kuloledning, plastisolerad (ursprungligen gummiisolerad) elektrisk ledning, utvecklad ca 1910 av den tyske elektroteknikern Ernst Kuhlo (1843–1923).
 3. ark

  ark, ett stycke papper med kvadratiskt eller rektangulärt format; i boksammanhang används ordet om det papper som efter tryckning viks (falsas) till ett visst antal sidor.
 4. Carroll John Daly

  Daly, Carroll John, 1889–1958, amerikansk författare, teaterdirektör.
 5. musica ficta

  musica ficta, musica falsa, under medeltid och renässans benämning på bruket att avvika från den tonhöjd som stod i notskriften.
 6. stavkonstruktion

  stavkonstruktion, stavverk, byggnadsteknik med ramverk av hörnstolpar intappade i syllar och med väggar av lodräta, i varandra spontade eller falsade plankor, ”stavar”.

 7. Jayanta Mahapatra

  Mahapatra, Jayanta, Ja˙yanta Ma­hā­pa­tra, född 1928, indisk författare, lärare i fysik.
 8. Hortense Calisher

  Calisher, Hortense, 1911–2009, amerikansk författare.
 9. Roger Scruton

  Scruton, Roger, född 1944, brittisk filosof och författare, professor i filosofi vid Birkbeck College i London 1971–92, därefter vid bl.a. Boston University i USA och University of Saint Andrews.
 10. Algis Budrys

  Budrys, Algirdas ( Algis), 1931–2008, litauisk-amerikansk författare och kritiker.