1. fana

  fana, en på stång fästad duk (flagga), avsedd att bäras.
 2. fana

  fana, annat namn på fiskarten faren.
 3. fana

  fana, på 1500-talet och i början av 1600-talet benämning på den operativa enheten i svenska rytteriet, 300–500 man under befäl av en ryttmästare.
 4. fanstråle

  fanstråle, den stråle som utgår från skaftet på fågelfjädrar.
 5. fanglomerat

  fanglomerat, sedimentär bergart bestående av svagt rundnötta bergartsfragment av allehanda slag och storlek som avsatts i en alluvialkon och sedan cementerats samman.
 6. fanzine

  fanzine, ursprungligen benämning på tidskrift utgiven av science fiction-entusiaster.
 7. fanfiction

  fanfiction, fanfic, berättelser skrivna av amatörförfattare som bygger vidare på originallitteratur och karaktärer från spel, böcker, filmer, TV-serier m.m.

 8. fanborg

  fanborg, fangård , uppställd grupp av fanbärare med fanor; även ceremoniellt arrangemang med enbart fanor, t.ex. kring en talarstol eller på en vägg.
 9. fanspets

  fanspets, prydnad av metall anbringad överst på stången till en fana.
 10. fanförare

  fanförare, fanbärare , benämning på den person som under marsch bär eller på stället håller en fana.