1. fanarioter

  fanarioter, benämning på ett antal förmögna grekiska familjer, som bodde i stadsdelen Fener (grekiska Fanar) i Konstantinopel och som framför allt under 1700-talet hade en starkt gynnad ställning i Osmanska riket.
 2. fanband

  fanband, kravatt , blågult, 24 cm brett sidenband som i två längder om vardera 1,4 m är knutet kring fanspetsen på svenska militära fanor.
 3. fantrofé

  fantrofé, fana eller standar som i strid erövrats från en fiende.
 4. fanakalo

  fanakalo, pidginspråk som används i södra Afrika.
 5. fanspikning

  fanspikning, militär ceremoni som genomförs när ett regemente eller en flygflottilj erhåller en ny förbandsfana.
 6. fanjunkare

  fanjunkare, högsta tjänstegrad för äldre underofficerare vid armén och flygvapnet till 1945, då den högre graden förvaltare infördes.
 7. fanvakt

  fanvakt, militär styrka av mindre storlek, numera avdelad som honnörsvakt kring en fana då denna förs vid parad.
 8. fanering

  fanering, sammanfogningsteknik där faner under presstryck limmas mot ett underlag.
 9. fandom

  fandom, gemenskap som uppstår kring vissa populärkulturella fenomen, ursprungligen inom science fiction-kretsar.
 10. faned

  faned, militär ceremoni med avläggande av trohetsed, i Sverige förr benämnd krigsmans erinran, sedan 1966 soldaterinran.