1. fang

  fang, lahmannsvara, textilteknisk term som avser en modifierad ribbvara i vilken hankar ersätter de räta maskorna i en maskrad och de aviga i den följande.
 2. fantasi

  fantasi, engelska fantasy, fancy, franska fantaisie, italienska fantasia, tyska Fantasie, en mångtydig beteckning för viss instrumentalmusik, karakteriserad av mer eller mindre fria och improvisatoriska inslag.
 3. fanntang

  fanntang, Heterotis niloticus , art i familjen arapaimafiskar.
 4. fanum

  fanum, term hos de senantika författarna, använd särskilt om romerska kultplatser men även om kultplatser i östra medelhavsområdet hos kulter med stark känslomässig framtoning.
 5. Fanling

  Fanling, stad i förvaltningsområdet New Territories, Hongkong, 35 km från Hongkongs centrum.
 6. fanflykt

  fanflykt, att ”svika fanan”, hävdvunnet militärt begrepp innebärande att i krig undandra sig ålagd plikt, t.ex. att överge en stridsställning, ett postställe etc. eller, allra värst, desertering.
 7. Fannia

  Fannia, det vetenskapliga namnet på ett släkte takdansflugor med i Sverige 50 arter, bl.a. takdansfluga eller liten husfluga ( F. canicularis).
 8. fanfar

  fanfar, kort och praktfull trumpet- eller hornsignal, baserad på instrumentens naturtoner.
 9. fantomledning

  fantomledning, virtuell ledning, erhållen genom en teknik som förr användes inom telefoni och telegrafi.
 10. Fanniidae

  Fanniidae, det vetenskapliga namnet på familjen takdansflugor.