1. farligt avfall

  farligt avfall, tidigare miljöfarligt avfall, avfall som bedömts utgöra ett särskilt starkt hot mot miljön och därför måste omhändertas med särskild försiktighet och under särskilda bestämmelser.
 2. farligt gods

  farligt gods, samlingsterm för ämnen och produkter som har sådana farliga egenskaper att de kan skada människor, djur, miljö och egendom om de inte hanteras rätt under transport.
 3. fara i bevishänseende

  fara i bevishänseende, juridisk term som innebär att det vid tidpunkten för en brottslig gärnings företagande är möjligt och sannolikt att det förfalskade eller osanna kommer att användas som bevismedel i en praktisk angelägenhet på sätt som för någon annan medför skada eller olägenhet.
 4. farliga ämnen

  farliga ämnen, samlingsbenämning på ämnen som verkar genom strålning, smitta eller gifter.
 5. fars dag

  fars dag infördes efter amerikansk förebild i Sverige 1931.
 6. fars tanke

  fars tanke, Peperomia arifolia , art i familjen pepparväxter.
 7. farsmattor

  farsmattor, handknutna mattor från provinsen Fars i sydvästra Iran.
 8. farce

  farce, köksfransk term som motsvarar svenskans färs.
 9. Farsistan

  Farsistan , annat namn på den iranska provinsen Fars.
 10. faredelikt

  faredelikt, brott där en viss fara för en skadlig effekt, som är orsakad av brottet, ingår i brottsbegreppet.