1. flyglarm

  flyglarm, ljudlarm som ges vid omedelbar fara för anfall med flygplan eller robotar, gas- eller radioaktiv beläggning.
 2. FAS

  FAS, förkortning för engelska free alongside ship (fritt längs fartygets sida), handelsterm som innebär att säljaren är skyldig att leverera godset invid fartygets sida vid avtalad tidpunkt och i avtalad inlastningshamn.
 3. fritt

  fritt, franco, handelsterm varigenom en säljare åtar sig att betala frakten för gods som ska sändas från en ort till en annan samt även stå faran (risken) intill dess att varan avlämnats på bestämmelseorten.
 4. Viveca Sten

  Sten, Viveca, född 1959, författare.
 5. excess

  excess, övermått, överdrift, utsvävning; som juridisk term: överskridande av tillåtet mått.
 6. Pius XII

  Pius XII, egentligen Eugenio Pacelli, 1876–1958, påve från 1939.
 7. avlämnande

  avlämnande, inom köprätten en säljares huvudförpliktelse.
 8. stoppningsrätt

  stoppningsrätt, inom arbetsrätten rätt för skyddsombud att stoppa arbete i vissa situationer.
 9. alarmeringssystem

  alarmeringssystem, system som består av organ för informationsinhämtning (t.ex. radarstationer), alarmeringsledning och larmanordningar.
 10. Lafferkurva

  Lafferkurva, kurva som beskriver hur statens skatteintäkter kan påverkas av skattesatsens storlek.