1. katastroffilm

  katastroffilm är en genre inom filmen som skildrar naturkatastrofer eller katastrofer som människan har orsakat.
 2. varningsmärke

  varningsmärke, vägmärke som varnar för trafikfaror.
 3. faredelikt

  faredelikt, brott där en viss fara för en skadlig effekt, som är orsakad av brottet, ingår i brottsbegreppet.
 4. falskt larm

  falskt larm, brott mot allmän ordning som begås när någon genom att uppsåtligen lämna oriktig uppgift föranleder onödig säkerhetsåtgärd.
 5. Nicholas Spykman

  Spykman, Nicholas, 1893–1943, nederländsk-amerikansk statsvetare och geopolitiker.
 6. Olive Senior

  Senior, Olive, född 1941, jamaicansk författare och journalist.
 7. högförräderi

  högförräderi, brott mot rikets säkerhet som begås av den som handlar med uppsåt att Sverige eller del därav ska, med lagstridiga medel eller utländskt understöd, läggas under främmande makt eller komma i beroende därav eller att en riksdel skall göra sig självständig.
 8. lavin

  lavin är ett snöskred utför en bergssida.
 9. förberedelse

  förberedelse, inom straffrätten viss planering av brott.

 10. Elvira Birgitta Holm

  Holm, Elvira Birgitta, född 1945, författare.