1. saffran

  saffran, produkt som erhålls från pistillmärkena av växtarten saffranskrokus.
 2. J. Edgar Hoover

  Hoover, John Edgar, 1895–1972, amerikansk ämbetsman, chef för Federal Bureau of Investigation (FBI) från 1924.
 3. stress

  stress, inom psykologisk, medicinsk och allmänbiologisk vetenskap de anpassningar i kroppens funktioner som utlöses av fysiska eller psykiska påfrestningar, stressorer (stressfaktorer).
 4. Egypten

  Egypten, stat huvudsakligen belägen i nordöstra Afrika; även Sinaihalvön i sydvästra Asien ligger inom Egyptens gränser.

 5. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 6. Enrico Fermi

  Fermi, Enrico, född 29 september 1901, död 28 november 1954, italiensk-amerikansk fysiker.
 7. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 8. bioenergi

  bioenergi, energi som erhålls direkt eller indirekt efter omvandling av olika typer av biologiskt material, biomassa.
 9. Sydafrika

  Sydafrika, stat i södra Afrika.

 10. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.