1. förakt

  förak´t subst. ~et ORDLED: för-akt-et
  Svensk ordbok
 2. överstånden

  ö`verstånden adj. överståndet överståndna ORDLED: över--stånd-en
  Svensk ordbok
 3. bi

  1bi adv.
  Svensk ordbok
 4. inse

  in`se verb insåg ~tt, pres. ~r ORDLED: in--ser SUBST.: insikt
  Svensk ordbok
 5. siren

  sire´n subst. ~en ~er ORDLED: sir-en-en
  Svensk ordbok
 6. frälsa

  fräl`sa verb frälste frälst, pres. frälser ORDLED: fräls-er SUBST.: frälsande, frälsning
  Svensk ordbok
 7. mod

  1mod subst. ~et ORDLED: mod-et
  Svensk ordbok
 8. länka

  länk`a verb ~de ~t ORDLED: länk-ar SUBST.: länkande, länkning
  Svensk ordbok
 9. vittra

  1vitt`ra verb ~de ~t ORDLED: vittr-ar SUBST.: vittrande, vittring
  Svensk ordbok
 10. tröskel

  trös`kel subst. ~n trösklar ORDLED: tröskl-ar
  Svensk ordbok