1. fas

  fas, period, skede; del av ett tidsförlopp.
 2. fascism

  fascism, italiensk politisk massrörelse, grundad och ledd av diktatorn Benito Mussolini och präglad av förakt mot demokratin, vurm för den nationella revolutionen och kult av den karismatiske ledaren.
 3. fas

  fas, en kemiskt och fysikaliskt enhetlig eller homogen del av ett heterogent kemiskt system.
 4. fas

  fas, i vågrörelseläran och elektrotekniken benämning på ett tidsläge inom en period av en vågrörelse.
 5. fas

  fas, del av en befästningsenhet som är bruten i vinklar, t.ex. en bastion där två faser bildar en vinkel med spetsen mot fiendesidan.
 6. fas

  fas, avsneddad kant på verktyg och liknande.
 7. fas

  fas, för de antika romarna en samlande beteckning för allt det en människa kan företa sig utan att komma i konflikt med religionen.
 8. fas

  fas, i astronomin benämning på läget i skilda cykliska förlopp.
 9. S-fas

  S-fas, syntesfas , stadium hos celler då nybildning av DNA (replikation) äger rum.
 10. fasettögon

  fasettögon, facettögon, komplexögon, synorgan som byggs upp av ett stort antal likartade delögon, ommatidier.