1. fasan

  fasan, ringfasan, jaktfasan, Phasianus colchicus, art i fågelfamiljen fälthöns.
 2. FAS

  FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, statlig myndighet för stöd till grundforskning och tillämpad forskning inom områdena arbetsmarknad, arbetsorganisation, arbete och hälsa, folkhälsa, välfärd, omsorg och sociala relationer.
 3. FAS

  FAS, förkortning för engelska free alongside ship (fritt längs fartygets sida), handelsterm som innebär att säljaren är skyldig att leverera godset invid fartygets sida vid avtalad tidpunkt och i avtalad inlastningshamn.
 4. fasces

  fasces cum securibus, redskap och symboler som i antikens Rom bars av rättstjänare, liktorer, vilka som livvakter banade väg för de ämbetsmän som hade full ämbetsmakt ( imperium).
 5. Fashodaaffären

  Fashodaaffären, fransk–brittisk kolonial konflikt 1898.
 6. fasett

  fasett, facett, liten slipad yta med raka sidor på t.ex. glasprismor, servisglas och ädelstenar.
 7. fasta

  fasta, frivilligt avstående från föda, till exempel som ett led i en religiös ritual eller i en medicinsk behandling.
 8. faskikel

  faskikel, fascikel, hopbuntad samling av ark, häften, blad e.d.
 9. fastighetsbildning

  fastighetsbildning, åtgärd genom vilken man kan ändra eller bilda nya fastigheter.
 10. fastighetsköp

  fastighetsköp, transaktion genom vilken ägaren överlåter sin fastighet.