1. Fashodaaffären

  Fashodaaffären, fransk–brittisk kolonial konflikt 1898.
 2. fastställelsedom

  fastställelsedom, avgörande där domstolen fastställer att visst rättsförhållande föreligger eller inte föreligger utan att uttala något om den eventuella prestation som kan vara förenad med det ifrågavarande rättsförhållandet.
 3. fasaner

  fasaner, grupp storvuxna arter i fågelfamiljen fälthöns, där hanarna har färgrik fjäderdräkt och båda könen lång stjärt; totalt omfattande 44 arter.
 4. fast egendom

  fast egendom, inom fastighetsrätten egendom som består av jord och av denna bildas fastigheter.
 5. fast fornlämning

  fast fornlämning, en sedan mitten av 1800-talet använd term (införd av B.E. Hildebrand) för anläggningar av arkeologisk karaktär i landskapet.
 6. fas

  fas subst. ~en ~er ORDLED: fas-en
  Svensk ordbok
 7. Burkina Faso

  Burkina Faso, till 1984 Övre Volta, stat i Västafrika.

 8. fasning

  fasning, inom elektrotekniken en procedur vid inkoppling av en synkronmaskin till ett nät; inkopplingen kan ske utan strömstötar och effektpendlingar mellan nät och maskin.
 9. fasettslipning

  fasettslipning, slipning av ädelstenar så att vinklade, plana ytor bildas enligt ett visst geometriskt mönster.
 10. fastan

  fastan, den tid i kyrkoåret som föregår påsken, se fastetiden.