1. faskin

  faskin, sammanbundet knippe av ris eller högväxande vass, upp till 4 m långt och 0,3–0,8 m i diameter.
 2. fastighetstillbehör

  fastighetstillbehör, föremål som ingår i den juridiska enhet en fastighet utgör.
 3. faskikel

  faskikel, fascikel, anatomisk term för nervtrådsbunt och för muskel- och sentrådsknippe.
 4. fastighetsmäklare

  fastighetsmäklare, person som yrkesmässigt förmedlar bl.a. fastigheter och bostadsrätter.
 5. fasching

  fasching, det bayerska och österrikiska ordet för fastlagen och tiden närmast före denna.
 6. fastlandsklimat

  fastlandsklimat, kontinentalklimat, klimat som utmärks av stor temperaturskillnad mellan sommar och vinter.

 7. fascikel

  fascikel, detsamma som faskikel.
 8. fastighetsbestämning

  fastighetsbestämning, förrättning enligt fastighetsbildningslagen.
 9. fascikel

  fascikel, anatomisk term, se faskikel.
 10. fastetiden

  fastetiden, fastan, den tid i kyrkoåret som föregår påsken.