1. fashastighet

  fashastighet, hastigheten hos t.ex. en vågtopp eller vågdal på en harmonisk våg.
 2. fasaner

  fasaner, grupp storvuxna arter i fågelfamiljen fälthöns, där hanarna har färgrik fjäderdräkt och båda könen lång stjärt; totalt omfattande 44 arter.
 3. fastlag

  fastlag, tiden närmast före askonsdagen (då 40-dagarsfastan före påsken inleds).
 4. fast tillgång

  fast tillgång, detsamma som anläggningstillgång.
 5. fast anställning

  fast anställning, detsamma som tillsvidareanställning.
 6. fast kostnad

  fast kostnad, kostnad som inte ändras när den producerade mängden ökar eller minskar; t.ex. lokalhyra. Jämför rörlig kostnad.
 7. fast bränsle

  fast bränsle, energirik och brännbar substans som befinner sig i fast form vid normalt lufttryck och normal temperatur.
 8. fasta jordens fysik

  fasta jordens fysik, den gren av geofysiken inom vilken man, genom studier av fysikaliska egenskaper, tillstånd och processer i jordens inre, försöker klarlägga jordklotets inre uppbyggnad och utveckling.
 9. generativ fas

  generativ fas, utvecklingsstadium hos växter omfattande blom- och fruktbildning fram till dess frön, frukter o.d. lämnar moderplantan.
 10. kristallin fas

  kristallin fas, de fasta, kristallina delar av ett system som har samma kemiska sammansättning och kan beskrivas med samma enhetscell.