1. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 2. djurgeografi

  djurgeografi, zoogeografi, den del av biogeografin som behandlar djurens geografiska utbredning (förr och nu) och de bakomliggande orsakssammanhangen.
 3. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 4. silverfasan

  sil`verfasan subst. ~en ~er ORDLED: silver--fas-an-en
  Svensk ordbok
 5. guldfasan

  gul`dfasan subst. ~en ~er ORDLED: guld--fas-an-en
  Svensk ordbok
 6. gångfot

  gång`fot subst. ~en gångfötter ORDLED: gång--fot-en
  Svensk ordbok
 7. ädelfasan

  ä`delfasan subst. ~en ~er ORDLED: ädel--fas-an-en
  Svensk ordbok
 8. träa

  trä`a verb ~de ~t ORDLED: trä-ar SUBST.: träande
  Svensk ordbok
 9. fälthöns

  fäl`thöns subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fält--höns-et
  Svensk ordbok
 10. vingslag

  ving`slag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ving--slag-et
  Svensk ordbok