1. engelsk springer spaniel

  engelsk springer spaniel springer spaniel, brittisk hundras inom FCI-grupp 8 (före 1994 inom gruppen fågelhundar).
 2. nattkvist

  nattkvist, jägarterm för jaktbara fåglars sovplats under natten.
 3. fältvilt

  fältvilt, samlande benämning på de jaktbara viltarter som finns i den syd- och mellansvenska jordbruksregionen, t.ex. fasan, rapphöna och fälthare.
 4. hjälpfodring

  hjälpfodring, stödutfodring, vinterutfodring, viltvårdsåtgärd som syftar till att underlätta för vissa viltarter att finna föda, speciellt under långa och snörika vintrar.
 5. Jean-Baptiste Oudry

  Oudry, Jean-Baptiste, 1686–1755, fransk konstnär, professor vid den franska konstakademin från 1743.
 6. glansfasaner

  glansfasaner, Lophophorus, släkte fälthöns med de tre arterna himalayapraktfasan ( L. impejanus), kinafasan ( L. lhuysii [lu isii]) och Sclaters fasan ( L. sclateri).
 7. hockohöns

  hockohöns, trädhöns, Cracidae, familj hönsfåglar med ca 45 arter från södra USA till Argentina.
 8. jacanor

  jacanor, bladhöns, jakanor, jassanor, Jacanidae, familj vadarfåglar med sju eller åtta arter i våtmarker i alla tropiska regioner.
 9. avdrivning

  avdrivning, inom jakten: att med hjälp av drevkedjor driva viltet inom ett område mot utställda passkyttar.
 10. infektiös laryngotrakeit

  infektiös laryngotrakeit, smittsam luftvägsinfektion hos fåglar.