1. kalkon

  kalkon, Meleagris gallopavo, art i hönsfågelfamiljen kalkoner.
 2. öronfasaner

  öronfasaner, Crossoptilon, släkte fasaner med tre arter i Tibet och nordöstra Kina.
 3. fälthöns

  fälthöns, fasanfåglar, Phasianidae, familj hönsfåglar med ca 180 arter och världsvid utbredning.
 4. buruppfödning

  buruppfödning, uppfödning av vilda däggdjurs- och fågelarter i bur.
 5. fågelfrö

  fågelfrö, frövaror till foder för vilda fåglar, oftast småfåglar, samt fasaner och burfåglar.
 6. viltuppfödning

  viltuppfödning, i traditionell mening uppfödning i bur av främst rapphöns, fasan och änder samt skogs- och fälthare men även av skogsfågel och vissa arter av gäss.
 7. gapsjuka

  gapsjuka, parasitsjukdom hos ett stort antal fåglar, bl.a. höns, kalkon och fasan.
 8. inplantering

  inplantering, införande av djur- eller växtart i ett land eller ett område.
 9. Corbett National Park

  Corbett National Park, nationalpark i norra Uttar Pradesh, Indien; 521 km 2, inrättad 1936 (nuvarande namn 1957).
 10. drev

  drev kallas två jaktmetoder.