1. Österrike

  Österrike, stat i Centraleuropa.

 2. hundsport

  hundsport, fritidsverksamhet med hund.
 3. fågelinfluensa

  fågelinfluensa, aviär influensa, sjukdom som orsakas av ett flertal subtyper av influensavirus typ A.
 4. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 5. jakthund

  jakthund, hund ur någon av de skilda raser som används vid olika former av jakt.
 6. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 7. djurgeografi

  djurgeografi, zoogeografi, den del av biogeografin som behandlar djurens geografiska utbredning (förr och nu) och de bakomliggande orsakssammanhangen.
 8. Europa

  Europa, jordens minsta världsdel efter Oceanien, utgörande 1/5 av kontinenten Eurasien.

 9. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.